NEWS WORKS PUBLIC COMMISIONS   CONTACT

Utflykten
Mötesplats Klostergården, barn- och ungdomsbibliotek.
Uppdragsgivare Lunds kommun, projektledare Åsa Nacking.
Ett tjugotal plexiglasrundlar mellan 20 - 60 cm i diameter.
Olika ytbehandlingar bemålade med akryl- eller oljefärg, på fram- och/eller baksida.
Färdigställt mars 2014.


©Charlotte Walentin/BUS 2014. Fotograf Terje Östling
Bryta yta.
Klippans Badhus.
Uppdragsgivare Klippans kommun, projektledare Camilla Alexandersson
Totalt 47 st rundlar fördelade på 3 horisontala paneler längs 25-metersbassängen.
Material: akrylglas, spegel och lackfärg.
Färdigställt 2014


©Charlotte Walentin/BUS 2012. Fotograf Dick Fridén


 


©Charlotte Walentin/BUS 2009. Fotograf Max Plunger


ÖPPNA/SLUTA OPENING/ CLOSING

Commission for the National Public Art Council Sweden at Lund University, Sweden.
Inaugurated: September 2008


 


© Charlotte Walentin/BUS 2009 Fotograf: Max Plunger

© Charlotte Walentin/BUS 2009 Fotograf: Max Plunger


ÖPPNA/SLUTA
OPENING/CLOSING

Painted gauze fabric, aluminium strips, Formica (laminate).


© Charlotte Walentin/BUS 2009

ÖPPNA OPENING

The three first sentances from every novel in my bookcase. The text is written by hand, from the edge and inwards.
Formica. 271 x 235 cm.
© Charlotte Walentin/BUS 2009

Detail

© Charlotte Walentin/BUS 2009

SLUTA CLOSING

The last sentances from every novel in my bookcase. The text is written by hand, from the centre and outwards.
Formica 272 x 235 cm.


© Charlotte Walentin/BUS 2009 Fotograf: Max Plunger

ÖPPNA/SLUTA OPENING/CLOSING Ground floor. Drawing of the roof above, mirrored on the wall.
Formica, aluminium strip. 603 x 233 cm.


© Charlotte Walentin/BUS 2009 Fotograf: Max Plunger